1

กระทู้: เรากำลังเข้าสู่ยุคของ Customer centric

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ เรากำลังเข้าสู่ยุคของ Customer centric
               

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเค้า เราจะไม่ง้อ ก็คงไม่ได้แล้ว ดังนั้น ใครล้อมได้ดีกว่า ก็มีโอกาสขายได้มากกว่า