1

กระทู้: SEO กับ Pagination

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ SEO กับ Pagination
               

การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายหน้า อาจจะทำให้เกิดความสับสน ว่าเราต้องเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างไร เพื่อให้ Google เข้าใจ วันนี้จะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้ครับ