1

กระทู้: ณ วันนี้ ถ้าทำเว็บแล้ว ไม่ Responsive นั้นไม่ได้แล้ว

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ ณ วันนี้ ถ้าทำเว็บแล้ว ไม่ Responsive นั้นไม่ได้แล้ว
               

วันนี้เรามาถึงยุคที่คนใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงเว็บ มากกว่า PC/LAPTOP แล้ว ดังนั้น Responsive สำคัญมาก