1

กระทู้: ความคิดที่แตกต่าง ระหว่างพนักงาน กับผู้บริหาร

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ ความคิดที่แตกต่าง ระหว่างพนักงาน กับผู้บริหาร
               

เป็นเรื่องสั้น ที่มาจากเรื่องจริงครับ ซึ่งทำให้เห็นได้ว่า คนที่เป็นผู้บริหารกับพนักงานนั้น คิดต่างกันอย่างไร