1

กระทู้: ความสำคัญของ Facebook like reach engagement

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ ความสำคัญของ Facebook like reach engagement
               

ที่แท้จริง หลายเพจไปหลงติดกับตัวเลขของ like reach engagement ทั้งที่มูลค่าของมันนั้นตีเป็นเงินแทบไม่ได้เลย