1

กระทู้: วิธีเขียน JavaScript อย่างมีประสิทธิภาพ

ผมบังเอิญไปอ่่านเจอมาที่นึงครับ เค้าบอกว่าถ้า เราใช้ nested function จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างน้อย 10 %

ซึ่งตอนนี้ผมสนใจ Snap.svg เขียนแบบนี้ครับ แล้วจะมีวิธีทำให้มันแยกออกเป็นอันเดี่ยวๆ ไหมนะ

window.onload = function () {
  var s = Snap("#svg");
  Snap.load("testgroup.svg", function(f){
    var layer1 = f.select("#layer1"),
      top = f.select("#rect2990"),
      bot = f.select("#g2987");
      s.append(f);
    
    var clickFn = function(){  
      top.animate({
        transform: "R-30 ,64.165 ,98.73"
      },500, mina.bounce, endAnim);
    };
    var endAnim = function() {
      bot.animate({ 
        transform: 'r90,200,200' 
      }, 500, mina.bounce );
    };
    layer1.click(clickFn);
  });
};

2

ตอบ: วิธีเขียน JavaScript อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงลดลง 10% แต่อย่างไร ถ้าไม่ได้ทำงานในระดับแสน transaction ต่อวินาที เรายังสามารถมองข้ามได้ ในช่วง dev อยากให้ focus ที่ quality of code จะมีผลมากกว่าครับ การ optimize นั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดตามมาภายหลังได้ครับ