1

กระทู้: สร้างเกมส์ Sudoku ด้วย JavaScript

ผมคิดอยากจะสร้างเกมส์ Sudoku ด้วย JavaScript ครับ ก็เลยไปลองหา database มาได้มาชุดนึง 20 ชิ้น จากเว็ปไซต์นี้

http://school.maths.uwa.edu.au/~gordon/sudokupat.php

ผมเซฟเป็นไฟล์ text เอาไว้ โดยทั้งหมดมี 20 บรรทัด ตามนี้

400080006080000030009000200000503000700020008000809000001000700030000090500060004
700020004050000080001000600000307000100060009000508000006000500080000040900040001
900020001080000030006000500000305000800060009000108000003000600040000050100070008
200080006010000070009000500000905000300010007000203000005000400070000090800040003
600030004070000010008000200000305000300020006000108000002000700010000080400090005
400010008050000020006000900000902000800050003000108000009000600020000050100070004
700020005030000060001000400000306000600010009000407000004000300050000010900070008
300050001040000060007000800000904000200080003000106000009000400060000020500010007
300040002010000060006000800000109000600080003000604000005000900080000010400020006
100040002050000090008000300000509000700080003000706000007000500090000040600020001
900070004010000050008000200000809000700040006000207000003000100020000080600090007
300060005020000040007000200000607000900080006000901000002000700040000010600050009
400010009020000030003000600000106000500090004000208000006000200030000080900020001
600070009010000020005000400000102000900080006000609000001000200030000040700050008
700080002050000090001000300000709000400060007000405000009000500080000010200030008
300040006020000080007000500000802000600090007000706000008000100050000020400030009
600040003010000070005000800000502000300090002000103000008000900070000050200030004
600050009050000030004000200000403000200090008000206000001000500030000040800070006
100070006050000080004000300000105000200080001000603000001000700030000050600010009
300090007020000050007000800000304000100060003000702000004000200080000040900030001

แต่ละบรรทัดมีตัวเลยทั้งหมด 81 ตัว ผมอยากเก็บพวกนี้ไว้ในรูปแบบ json โดยมีสมาชิกเป็น Array ที่ประกอบด้วยตัวเลขคั่นด้วย (,) มีทั้งหมด 81 ตัวในแต่ละ array มีจำนวน 20 ชุด

หลังจากนั้นจึงจะเอาลง database ครับ แล้วเวลาเล่นก็ random ออกมา 1 array แบบนี้ครับ

จากนั้นเวลาตรวจสอบว่าคนที่เล่นถูกหรือไม่ก็ใช้วิธีว่าทั้งแถวแนวตั้งและแนวนอน ตัวเลขที่แทนตรงทำแหน่งที่เลข 0 จะต้องเป็นเลข 1 - 9 และเลขห้ามซ้ำกันตลอดแถว

คิดได้แค่นี้อยู่ครับ เพราะไม่รู้ว่าจะแปลงไฟล์ text ให้อยู่ในรูป json ยังไงดี อ้อผมชอบ underscore.js ครับใช้สะดวกดี

2

ตอบ: สร้างเกมส์ Sudoku ด้วย JavaScript

ลองศึกษาเรื่อง 2dimension array ครับ JSON มันก็ทำ multi dimension ได้เหมือนกัน