1

กระทู้: เทคนิคการทำงานได้เพิ่มขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลง

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ เทคนิคการทำงานได้เพิ่มขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลง
               

เทคนิคนี้แพร่หลายมานานในต่างประเทศ และคนที่ได้ใช้ก็ต่างยอมรับว่าเพิ่มเนื้องานเพิ่มขึ้นได้จริงๆ โดยใช้เวลาน้อยลง หรือ เท่าเดิม