1

กระทู้: ขั้นตอนการทำระบบ PageFeed

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ ขั้นตอนการทำระบบ PageFeed
               

เนื้อหานี้จะเป็นการเล่าเรื่องการพัฒนาระบบของ pagefeed.siam.cc ทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม จนแล้วเสร็จ ว่าทำอะไรไปบ้าง และใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณเท่าไร รวมทั้งเล่าเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวคิด ตลอดจนปัญหาที่เจอทั้งหมดด้วย