1

กระทู้: git remote server เอางานไปเก็บบน server

ร่วมพูดคุยในหัวข้อของบทความ git remote server เอางานไปเก็บบน server
               

เอางาน และ history ในเครื่องเรา ขึ้นไปไว้บน server เราสามารถเอางานลงมาทำที่คอมเครื่องไหนก็ได้ ง่าย และเร็ว