1

กระทู้: เช็คโดเมนเนมของ .th ที่ไหน? (php)

ไม่ทราบว่าเช็คโดเมน ไทยที่ไหนครับ
ผมลองแปลงเล่น
ตามที่เข้าใจคือเราต้องส่งชื่อซับไปที่เจ้าของโดเมน ทางโดนเมนตอบกลับมา เอาคำตอบมาตีความหมายอีกที
ตอนนี้เหมือนว่าคอนเน็คไม่ถูกครับ

function AjaxWhois(){  
  $this->serverList[0]['tld']   = 'com';
  $this->serverList[0]['server']  = 'whois.crsnic.net';
  $this->serverList[0]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[0]['check']  = true;
  
  $this->serverList[1]['tld']   = 'net';
  $this->serverList[1]['server']  = 'whois.crsnic.net';
  $this->serverList[1]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[1]['check']  = true;

  $this->serverList[2]['tld']   = 'org';
  $this->serverList[2]['server']  = 'whois.publicinterestregistry.net';
  $this->serverList[2]['response'] = 'NOT FOUND';
  $this->serverList[2]['check']  = true;
  
  $this->serverList[3]['tld']   = 'info';
  $this->serverList[3]['server']  = 'whois.afilias.net';
  $this->serverList[3]['response'] = 'NOT FOUND';
  $this->serverList[3]['check']  = true;
  
  $this->serverList[4]['tld']   = 'co.th';
  $this->serverList[4]['server']  = 'whois.thnic.net';
  $this->serverList[4]['response'] = 'No entries found';
  $this->serverList[4]['check']  = false;
  
  $this->serverList[5]['tld']   = 'us';
  $this->serverList[5]['server']  = 'whois.nic.us';
  $this->serverList[5]['response'] = 'Not found:';
  $this->serverList[5]['check']  = true;

  $this->serverList[6]['tld']   = 'biz';
  $this->serverList[6]['server']  = 'whois.nic.biz';
  $this->serverList[6]['response'] = 'Not found';
  $this->serverList[6]['check']  = true;
  
  $this->serverList[7]['tld']   = 'in.th';
  $this->serverList[7]['server']  = 'whois.thnic.net';
  $this->serverList[7]['response'] = 'No entries found';
  $this->serverList[7]['check']  = false;

  $this->serverList[8]['tld']   = 'ac.th';
  $this->serverList[8]['server']  = 'whois.thnic.net';
  $this->serverList[8]['response'] = 'No entries found';
  $this->serverList[8]['check']  = false;

}

2

ตอบ: เช็คโดเมนเนมของ .th ที่ไหน? (php)

server ถูกแล้วครับ
แต่ match keyword ผิด

ซึ่งปัญหานี่ผมพึ่งตรวจพบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เข้าใจว่าทาง thnic เปลี่ยน response message ครับ
ปัจจุบันใช้ response message

No match for

งมตั้งนาน กว่าจะเจอ ว่าเป็นที่อะไร

3

ตอบ: เช็คโดเมนเนมของ .th ที่ไหน? (php)

ใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากเลย

4

ตอบ: เช็คโดเมนเนมของ .th ที่ไหน? (php)

เผื่อใครจะเจอปัญหานี้
นี้คือตัวที่แก้เสร็จแล้วเช็คตรงทั้งหมด ผมตัดตัวที่9-13ออกไป ใครจะใช้ก็ได้ครับ ยังเช็คตรงอยู่

//whois servers and extensions
function AjaxWhois(){  
  $this->serverList[0]['tld']   = 'com';
  $this->serverList[0]['server']  = 'whois.crsnic.net';
  $this->serverList[0]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[0]['check']  = true;
  
  $this->serverList[1]['tld']   = 'net';
  $this->serverList[1]['server']  = 'whois.crsnic.net';
  $this->serverList[1]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[1]['check']  = true;

  $this->serverList[2]['tld']   = 'org';
  $this->serverList[2]['server']  = 'whois.publicinterestregistry.net';
  $this->serverList[2]['response'] = 'NOT FOUND';
  $this->serverList[2]['check']  = true;
  
  $this->serverList[3]['tld']   = 'info';
  $this->serverList[3]['server']  = 'whois.afilias.net';
  $this->serverList[3]['response'] = 'NOT FOUND';
  $this->serverList[3]['check']  = true;
  
  $this->serverList[4]['tld']   = 'co.th';
  $this->serverList[4]['server']  = 'whois.thnic.net';
  $this->serverList[4]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[4]['check']  = false;
  
  $this->serverList[5]['tld']   = 'us';
  $this->serverList[5]['server']  = 'whois.nic.us';
  $this->serverList[5]['response'] = 'Not found:';
  $this->serverList[5]['check']  = true;

  $this->serverList[6]['tld']   = 'biz';
  $this->serverList[6]['server']  = 'whois.nic.biz';
  $this->serverList[6]['response'] = 'Not found';
  $this->serverList[6]['check']  = true;
  
  $this->serverList[7]['tld']   = 'in.th';
  $this->serverList[7]['server']  = 'whois.thnic.net';
  $this->serverList[7]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[7]['check']  = false;

  $this->serverList[8]['tld']   = 'ac.th';
  $this->serverList[8]['server']  = 'whois.thnic.net';
  $this->serverList[8]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[8]['check']  = false;

/*  $this->serverList[9]['tld']   = 'eu';
  $this->serverList[9]['server']  = 'whois.eu';
  $this->serverList[9]['response'] = 'FREE';
  $this->serverList[9]['check']  = false;

  $this->serverList[10]['tld']   = 'ro';
  $this->serverList[10]['server']  = 'whois.rotld.ro';
  $this->serverList[10]['response'] = 'No entries found for the selected source';
  $this->serverList[10]['check']  = false;

  $this->serverList[11]['tld']   = 'ws';
  $this->serverList[11]['server']  = 'whois.nic.ws';
  $this->serverList[11]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[11]['check']  = false;
  
  $this->serverList[12]['tld']   = 'co.uk';
  $this->serverList[12]['server']  = 'whois.nic.uk';
  $this->serverList[12]['response'] = 'No match for';
  $this->serverList[12]['check']  = false;

  $this->serverList[13]['tld']   = 'de';
  $this->serverList[13]['server']  = 'whois.denic.de';
  $this->serverList[13]['response'] = 'not found in database';
  $this->serverList[13]['check']  = false;*/

}