ความแตกต่าง float, real และ double ใน mysql

ความแตกต่าง float, real และ double ใน mysql

หลังจากที่หาคำตอบเรื่อง ความต่างระหว่าง float , real และ double ก็ได้ความว่า

Float นั่นคือ การเก็บเลขทศนิยม โดยมีความละเอียดที่ 4 ตำแหน่ง

Double เก็บเลขทศนิยมเหมือนกัน เก็บได้ 8 ตำแหน่ง หรือจำแบบง่ายๆ ก็คือ Double = Double ของ float นั่นเอง

ส่วน Real คืออีกชื่อหนึ่งของ Float นั่นเอง

Create: Modify : 2010-07-04 21:55:13 Read : 20183 URL :