วน loop เพื่อรับค่าจากการ post

วน loop เพื่อรับค่าจากการ post

หน้าที่รับค่าจาก form ที่ส่งมา ปกติเราจะรับค่าด้วย

$var = $_POST['var'];

ใช่หรือเปล่าครับ แล้วถ้าเรามีสัก 10 ตัว ก็คงเขียนแบบนี้สิบรอบ แล้วถ้ามี มากกว่านั้นล่ะ?

วิธีที่ง่ายกว่า ก็คือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับ เขียนดังนี้

foreach($_POST as $rules => $value) {  $x[$rules] = $value; }

แค่นี้เราก็จะได้ตัวแปร array $x ที่เก็บค่าทั้งหมดของ form ที่ส่งมา และมี index ของแต่ละตัวคือชื่อของ name ที่ส่งมานั่นเอง 

เช่น form เรามี input สามตัวชื่อ firstname,lastname, age เมื่อส่งค่ามา เราก็จะได้ตัวแปร x มีค่าดังนี้ 

$x['firstname'] => 'xxxxx', $x['lastname'] => 'xxxxx', $x['age'] => 'xxxx'

ซึ่ง xxxx คือค่าที่กรอกเข้ามาใน form นั่นเอง 

วิธีง่ายๆเท่านี้เราก็สามารถรับค่าได้ง่ายและรวดเร็วแล้ว

Create: Modify : 2010-07-27 10:13:01 Read : 7805 URL :