ศึกษา jQuery - Selector

ศึกษา jQuery - Selector

การที่เราจะสั่งให้ jQuery ทำงานบางอย่างตามที่เราตั้งใจนั้น เราจำเป็นต้องเรียกใช้งาน object ให้ได้อย่างถูกต้องก่อน เพราะว่าหากเรายังไม่สามารถสั่งให้ jQuery ระบุได้ว่าจะกระทำกับ object ใด ก็ไม่สามารถทำอะไรต่อได้อีกแล้ว ก็ถือว่าได้ Selector คือเรื่องพื้นฐานที่เราต้องรู้จักแล้วใช้ให้ถูกต้องก็จะสามารถสร้างสรรค์งานได้ดั่งใจ

โดยผมจะเขียน selector ให้ครบถ้วนเลย โดยจะเรียงตามหัวข้อไปเรื่อยๆดังนี้

Basic - เป็นพื้นฐานที่จะใช้งานบ่อยมากที่สุด โดย selector ที่อ้างอิงอยู่บน Cascading Style Sheet 1 

Basic filter >> http://meewebfree.com/site/javascript-jquery/273-basic-jquery-basic-selector

Child filter

Hierarchy

Attribute

Content filter

Form

Visibility filter

 โดยเมื่อบทความเรื่องไหนลง ผมก็จะเข้ามาแก้เพื่อลิ้งค์หัวข้อที่ปรากฏไปยังบทความนั้นๆต่อไป ดังนั้น ติดตามกันไปนะครับ ผมมีความตั้งใจ จะพยายามเขียนให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ครับ

Create: Modify : 2010-08-23 17:56:39 Read : 5526 URL :