ใช้ jqeury เรียกค่ามาจาก attribute

ใช้ jqeury เรียกค่ามาจาก attribute

การเรียกค่ามาจาก attribute ต่างๆทำได้โดย

$(this).attr("title"); // ค่าจาก title=""


และการสลับ image ก็ทำได้โดยการเปลี่ยนค่า attribute นั่นเอง

$(this).attr("src","/images/play.png");

ทำเองก็ได้ง่ายจัง

Create: Modify : 2010-04-16 13:22:24 Read : 5330 URL :