mysql search and replace

mysql search and replace

ในบางครั้งที่ผมทำงาน กับ database ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อมูลที่เก็บอยู่ภายใน โดยจำเป็นต้องเปลี่ยนค่า เช่น ตัวอย่างที่ผมเคยทำจริงก็คือการเปลี่ยน <br> ให้เป็น <br /> หรือการเปลี่ยน string ชุดหนึ่งให้เป็นอีกชุดนึง

ถ้าหากเรามานั่ง หาทีละรายการ แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราคงเสียเวลากันเป็นวัน ในเมื่อเรามี เทคนิคที่ดีกว่านั้น ในการ ค้นหาค่า และแทนที่

โดยคำสั่ง mysql search and replace หรือ การค้นหาและแทนที่ เขียนได้ดังนี้

update [table_name] set [field_name] = replace([field_name],'[string_to_find]','[string_to_replace]');
table_name
ชื่อ table
field_name
ชื่อ field ตั้งต้นที่จะให้เข้าไปค้นหา
string_to_find
sting ที่เราต้องการค้นหา
string_to_replace
string ที่เราต้องการไปแทนที่ ในคำที่เราค้นหา

วิธีการใช้ก็ง่ายมาก เอาไปรันใส่ใน phpmyadmin หรือ ตัวจัดการ database ตัวใดที่ใช้งานอยู่ได้เลยครับ แก้ค่าให้ตรงตามต้องการเท่านั้นเอง

Create: Modify : 2010-08-27 08:44:48 Read : 4901 URL :