ค่าพื้นฐานของเว็บ on mobile

ค่าพื้นฐานของเว็บ on mobile

ทั้งหมดนี้อ่านมาจากหลายที่นะครับ ซึ่งจำไม่ได้แล้ว ว่าอ่านมาจากที่ไดบ้างครับ และอาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไรนะครับ ดูพอเป็นแนวทางครับ

ความกว้างหน้าจอ
อย่างน้อย 120 px

มาตรฐานรูปแบบภาษา
XHTML-Basic 1.1

รูปภาพที่รองรับ
JPEG, GIF 89a

ขนาดหน้าเว็บที่ใหญ่สุด
20 Kilo Bytes

สี
อย่างน้อย 256 สี

การใช้ Style Sheet
CSS Level1 และ CSS Level 2 โดยใช้ media เป็น handheld หรือ all

Protocol
HTTP 1.0 หรือ บางครั้ง HTTP1.1

Script
ไม่รองรับสคริปใดๆ

****************
เทคนิคการทำเว็บสำหรับมือถือ

ทำURIให้เรียกง่าย และสั้น
เช่น http://www.example.com/exam.html ก็ใช้เป็น http://example.com/exam

ต้องมี accesskey
หรือ keyboard short cut

ลองเปิดเว็บในโหมด monochrome เพื่อดูการแสดงผล
ไม่ควรใส่รูป background เพราะมักจะไม่แสดงผล

อย่าใช้ table เยอะในแต่ละหน้า

อย่าเอา table มาจัด layout

ควรตั้ง charactor set ให้เป็น utf-8

Create: Modify : 2010-04-17 23:59:26 Read : 5091 URL :