แก้ปัญหา สีพื้นไม่เต็มหน้าจอด้วย CSS

แก้ปัญหา สีพื้นไม่เต็มหน้าจอด้วย CSS

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเมื่อเราใช้ reset css บางตัว แล้วเราทำหน้าเว็บที่มีสีพื้นในบางครั้ง เมื่อเราทำหน้าเว็บที่สั้นกว่าความสูงของหน้าจอที่แสดงผล จะทำให้พื้นที่ด้านล่าง เกิดเป็นสีขาว ซึ่งอาจจะไม่ใช่สีเดียวกับสีพื้นหน้าเว็บที่เราต้องการ

ทั้งๆที่เราตั้ง body background แล้วก็ตามก็ยังไม่หาย สุดท้ายหลังจากที่ค้นหาวิธีแก้ ก็ได้ความว่าให้เราเพิ่ม CSS ไปดังนี้

html {background:#000000;}

อันนี้ให้คุณเปลี่ยนเป็นสีพื้นตามที่คุณใช้เองนะครับ เปลี่ยนตรงค่าสีนั่นล่ะ #000000 คือสีดำครับ

แค่นี้ก็เรียบร้อย

Create: Modify : 2010-05-18 12:47:22 Read : 7426 URL :