google app not accept password

google app not accept password

สำหรับบางคน ส่งอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ ก็ไม่ได้ใช้งาน mail() ของ php อาจจะด้วยหลายเหตุผล ซึ่งเมื่อก่อน ผมก็ใช้ smtp google app มาไม่มีปัญหา จนกระทั่ง สัก สี่เดือนก่อน พบว่าเคยใช้ได้แต่อยู่ดีๆก็มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ตามปกติ แต่ด้วยตอนนั้นยุ่งมาก ทำให้ไม่ได้มีเวลาทดสอบแก้ไข

จนตอนนี้ มีความจำเป็นต้องเอามาใช้อีกครั้ง แล้วมีเวลา เลยนั่งแกะปัญหาของมันสักหน่อย จนกระทั่งพบว่า google ได้ทำการเชื่อมต่อ SMTP ของบาง account (หรือทุก account ไม่ทราบ) ทำให้ไม่สามารถส่งอีเมลได้

ซึ่ง google ได้เสนอวิธีการแก้ไขมาดังนี้ครับ

สำหรับคนที่ใช้ @gmail ตามปกติ

 1. เปิด web browser และ login ที่ http://mail.google.com/mail. ถ้าพบว่ามีอักษร ให้ใส่เพื่อทำการยืนยันด้วย ก็ให้ใส่ให้ตรงตามภาพที่เห็น
 2. ให้ลอง ปิด browser แล้วใช้งานผ่าน smtp ตามปกติดู
 3. ถ้ายังใช้ไม่ได้, ให้ทำการ หยุดการใช้งาน SMTP google ทั้งหมดก่อน
 4. จากเครื่องที่มีปัญหา ให้เปิด http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha
 5. ใส่ username password และกรอกตัวหนังสือให้ถูกต้อง
 6. ถ้า login ผ่านแล้ว ให้ลองใช้งาน SMTP อีกครั้ง
สำหรับคนที่ใช้งาน google app
 1. เปิด web browser และ login ที่ http://mail.google.com/mail/a/[yourdomain.com] ถ้าพบว่ามีอักษร ให้ใส่เพื่อทำการยืนยันด้วย ก็ให้ใส่ให้ตรงตามภาพที่เห็น
 2. ให้ลอง ปิด browser แล้วใช้งานผ่าน smtp ตามปกติดู
 3. ถ้ายังใช้ไม่ได้, ให้ทำการ หยุดการใช้งาน SMTP google ทั้งหมดก่อน
 4. จากเครื่องที่มีปัญหา ให้เปิด https://www.google.com/a/[yourdomain.com]/UnlockCaptcha
 5. ใส่ username password และกรอกตัวหนังสือให้ถูกต้อง
 6. ถ้า login ผ่านแล้ว ให้ลองใช้งาน SMTP อีกครั้ง

โดยที่ [yourdomain.com] คือโดเมนของคุณ เช่น google.com ไม่มี www. นะครับ

เท่านี้ก็ใช้งาน SMTP ได้แล้ว

ทั้งนี้ผมลองใช้เครื่องอื่นที่ไม่ใช่เครื่องที่ใช้ smtp verify ของ 4 ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ

Create: Modify : 2010-09-03 17:11:57 Read : 3480 URL :