เปิดใช้งาน ปุ่ม hibernate ใน windows7

เปิดใช้งาน ปุ่ม hibernate ใน windows7

เปิดใช้งาน ปุ่ม Hibernate ใน windows7 ( หรือ Vista)

  1. กด start แล้วพิมพ์ cmd จากนั้นกด Ctrl + Shift + Enter เพื่อเปิด Command dos ในสิทธ์ของ Admin
  2. ให้พิมพ์ว่า powercfg /hibernate on แล้วกด enter
  3. ให้พิมพ์ว่า exit แล้วกด enter
  4. ถ้าตอนนี้แล้ว ยังมองไม่เห็นปุ่ม Hibernate อีก ให้ทำต่อดังนี้ > กด Start แล้วพิมพ์ Power Option แล้วกด enter
  5. กดที่ Chang When The Computer Sleeps
  6. กดที่ Chang Advance Power Settings
  7. ในเมนู Sleep ที่หัวข้อ  Allow hybrid sleep เลือก ปิด ให้หมด

เท่านี้เราก็จะเห็นปุ่ม Hibernate สมใจเราแล้ว

Create: Modify : 2010-07-06 00:14:02 Read : 12309 URL :