ปัญหา ภาษาไทย กับ mssql และ adodb และ PHP

ปัญหา ภาษาไทย กับ mssql และ adodb และ PHP

ปัญหาที่เจอก็คือ การแสดงผลของภาษาไทย ของข้อมูลที่ดึงมาจาก mssql แต่ว่ามันเป็น แบบอ่านไม่ออก และไม่ใช่ ???? พยายามทำหลายๆ solution ที่คิดออก ไม่ว่าจะเป็น iconv, sprintf, utf8_encode, mb_convert_encoding ไม่ได้เรื่องทั้งหมด จนเล่นเอาจนปัญญาไปเหมือนกัน

แล้วก็เลยพักไปก่อน จนวันถัดมาก็เลยคิดขึ้นได้ว่า มันยังมีอีกหลาย solution ที่ยังไม่ได้ลอง และยังไม่ได้ค้นหา จนในที่สุดก็ค้นพบจากคุณ Wilhelm Murdoch ให้ใช้ function แปลงตัวหนังสือให้เป็น UTF 8


function ThaiToUtf8($string) {     if(false == preg_match('#[\241-\377]#i', $string))     {         return $string;     }     return strtr($string, array("\xa1" => "\xe0\xb8\x81",                                 "\xa2" => "\xe0\xb8\x82",                                 "\xa3" => "\xe0\xb8\x83",                                 "\xa4" => "\xe0\xb8\x84",                                 "\xa5" => "\xe0\xb8\x85",                                 "\xa6" => "\xe0\xb8\x86",                                 "\xa7" => "\xe0\xb8\x87",                                 "\xa8" => "\xe0\xb8\x88",                                 "\xa9" => "\xe0\xb8\x89",                                 "\xaa" => "\xe0\xb8\x8a",                                 "\xab" => "\xe0\xb8\x8b",                                 "\xac" => "\xe0\xb8\x8c",                                 "\xad" => "\xe0\xb8\x8d",                                 "\xae" => "\xe0\xb8\x8e",                                 "\xaf" => "\xe0\xb8\x8f",                                 "\xb0" => "\xe0\xb8\x90",                                 "\xb1" => "\xe0\xb8\x91",                                 "\xb2" => "\xe0\xb8\x92",                                 "\xb3" => "\xe0\xb8\x93",                                 "\xb4" => "\xe0\xb8\x94",                                 "\xb5" => "\xe0\xb8\x95",                                 "\xb6" => "\xe0\xb8\x96",                                 "\xb7" => "\xe0\xb8\x97",                                 "\xb8" => "\xe0\xb8\x98",                                 "\xb9" => "\xe0\xb8\x99",                                 "\xba" => "\xe0\xb8\x9a",                                 "\xbb" => "\xe0\xb8\x9b",                                 "\xbc" => "\xe0\xb8\x9c",                                 "\xbd" => "\xe0\xb8\x9d",                                 "\xbe" => "\xe0\xb8\x9e",                                 "\xbf" => "\xe0\xb8\x9f",                                 "\xc0" => "\xe0\xb8\xa0",                                 "\xc1" => "\xe0\xb8\xa1",                                 "\xc2" => "\xe0\xb8\xa2",                                 "\xc3" => "\xe0\xb8\xa3",                                 "\xc4" => "\xe0\xb8\xa4",                                 "\xc5" => "\xe0\xb8\xa5",                                 "\xc6" => "\xe0\xb8\xa6",                                 "\xc7" => "\xe0\xb8\xa7",                                 "\xc8" => "\xe0\xb8\xa8",                                 "\xc9" => "\xe0\xb8\xa9",                                 "\xca" => "\xe0\xb8\xaa",                                 "\xcb" => "\xe0\xb8\xab",                                 "\xcc" => "\xe0\xb8\xac",                                 "\xcd" => "\xe0\xb8\xad",                                 "\xce" => "\xe0\xb8\xae",                                 "\xcf" => "\xe0\xb8\xaf",                                 "\xd0" => "\xe0\xb8\xb0",                                 "\xd1" => "\xe0\xb8\xb1",                                 "\xd2" => "\xe0\xb8\xb2",                                 "\xd3" => "\xe0\xb8\xb3",                                 "\xd4" => "\xe0\xb8\xb4",                                 "\xd5" => "\xe0\xb8\xb5",                                 "\xd6" => "\xe0\xb8\xb6",                                 "\xd7" => "\xe0\xb8\xb7",                                 "\xd8" => "\xe0\xb8\xb8",                                 "\xd9" => "\xe0\xb8\xb9",                                 "\xda" => "\xe0\xb8\xba",                                 "\xdf" => "\xe0\xb8\xbf",                                 "\xe0" => "\xe0\xb9\x80",                                 "\xe1" => "\xe0\xb9\x81",                                 "\xe2" => "\xe0\xb9\x82",                                 "\xe3" => "\xe0\xb9\x83",                                 "\xe4" => "\xe0\xb9\x84",                                 "\xe5" => "\xe0\xb9\x85",                                 "\xe6" => "\xe0\xb9\x86",                                 "\xe7" => "\xe0\xb9\x87",                                 "\xe8" => "\xe0\xb9\x88",                                 "\xe9" => "\xe0\xb9\x89",                                 "\xea" => "\xe0\xb9\x8a",                                 "\xeb" => "\xe0\xb9\x8b",                                 "\xec" => "\xe0\xb9\x8c",                                 "\xed" => "\xe0\xb9\x8d",                                 "\xee" => "\xe0\xb9\x8e",                                 "\xef" => "\xe0\xb9\x8f",                                 "\xf0" => "\xe0\xb9\x90",                                 "\xf1" => "\xe0\xb9\x91",                                 "\xf2" => "\xe0\xb9\x92",                                 "\xf3" => "\xe0\xb9\x93",                                 "\xf4" => "\xe0\xb9\x94",                                 "\xf5" => "\xe0\xb9\x95",                                 "\xf6" => "\xe0\xb9\x96",                                 "\xf7" => "\xe0\xb9\x97",                                 "\xf8" => "\xe0\xb9\x98",                                 "\xf9" => "\xe0\xb9\x99",                                 "\xfa" => "\xe0\xb9\x9a",                                 "\xfb" => "\xe0\xb9\x9b")); }

เอาโค้ดนี้ไปใช้ ในการแปลงตัวหนังสือที่ได้จาก mssql ก่อนเอามา echo ตามปกติได้เลยครับ

กว่าจะแก้ไขได้ หา solution แทบแย่เลย ใครที่ยังมีปัญหา ลองใช้ solution ตามที่ผมเรียบเรียงดูก่อนนะครับ เพราะว่า อาจจะเป็นคนละปัญหากันก็ได้ แล้วท้ายที่สุด ก็ค่อยมาเป็น solution นี้ครับ (database ใช้ Thai_CI_AS อยู่แล้วนะครับ)

Create: Modify : 2013-04-04 09:02:11 Read : 6706 URL :