ว่าด้วยเรื่อง css1 css2 css3

ว่าด้วยเรื่อง css1 css2 css3

CSS : Cascading Style Sheets

เป็นภาษาสำหรับการกำหนดการแสดงผลหน้าตา ของภาษา markup โดยนำเอามาใช้ใน HTML , XHTML แต่ก็สามารถเอาไปใช้งานใน เอกสาร XML ซึ่งรวมไปถึง SVG และ XUL ด้วย

ถ้าแปลเอาให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ CSS เป็นภาษาที่เขียนเพื่อกำหนดการแสดงผลจุดต่างๆของหน้าเว็บ โดยการอ้างอิงจาก syntag ที่เขียนใส่ในเว็บ เช่น link (a), paragraph (p) หรือส่วนใดก็สามารถจัดหน้าตาได้ทั้งหมด โดยข้อที่เป็นผลพลอยได้ก็คือ ทำให้เราแยกส่วนโค้ดเพื่อแสดงข้อมูล (เช่น HTML) ออกจากส่วนกำหนดการแสดงผล (ก็คือ CSS) ไม่มาปนกันยุ่ง ทำให้โค้ดมีความชัดเจนมากขึ้น โดยส่งผลทางอ้อมให้ screen reader ต่างๆสามารถอ่านได้ และผู้พิการต่างๆก็สามารถเข้าถึงเว็บเราได้มากขึ้นอีก

ตัวอย่างการเขียน css

<style type="text/css"> h1 { color: red; } </style>

เพียงเท่านี้ จะทำให้ทุกจุดที่ใช้งาน h1 จะมีตัวหนังสือสีแดงเลย โดยไม่กำหนดว่าจะเป็นตำแหน่งใดในหน้าเว็บบ้าง เวลาเราเขียน h1 เราก็เขียนได้ตามปกติเลย

ประวัติของ CSS

จะเล่าเอาโดยสำคัญเท่านั้น จะได้ไม่ยืดเยื้อครับ

CSS เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี  2513(นานไปมั้ยเนี่ย) แต่อย่างไรก็ดีการแสดงผลของ CSS นั้นขึ้นอยู่กับคนเขียนเว็บ, web browser ที่ตอนนั้นคนรู้จักยังน้อย คนเอามาใช้น้อย และยังยากทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าไร

แล้วก็ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ หลายวิธีการทำ และใช้งาน และแสดงผล จนกระทั่ง  2539 CSS ก็ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดย CSS1 เสร็จในธันวาคมปีนั้นเอง

จากนั้น ก็ได้ติดตามการใช้งาน CSS1 มาระยะนึงแล้วปรับปรุงแก้ไขกันจนกระทั่งได้สร้างออกมาเป็น CSS2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2540 และถูกเผยแพร่ โดย W3C เมื่อ 12 พฤษภาคม 2541 นั่นเอง โดย CSS3 ก็เริ่มพัฒนาในปี  2541 และก็ยังพัฒนากันจนถึงปี 2552

ในปี  2548 กลุ่มที่ดูแล CSS ได้ทำการปรับปรุง CSS ให้มีข้อกำหนดที่เจาะจงมากขึ้น ดังนั้นเลยทำให้ มาตรฐานที่ประกาศไปแล้วก็คือ CSS 2.1 และ CSS 3 Selector และ CSS 3 Text ถูกเปลี่ยนจาก Candidate Recommendation กลับไปเป็น Working Draft อีกครั้งหนึ่ง

CSS 1

CSS level 1 ที่ประกาศออกมาตั้งแต่ ธันวาคม  2539 นั้นรองรับดังนี้

  • Font property เช่นประเภทของ font และ ตัวเอียง
  • สีของ ตัวหนังสือ, พื้น,และส่วนอื่นๆ
  • การแสดงผลของส่วนต่างๆ เช่นพวกช่องว่าง ของข้อความ ตัวหนังสือ บรรทัด
  • การจัดเรียงของย่อหน้า เช่นชิดซ้าย ขวา , รูปภาพ ตาราง และส่วนอื่นๆ
  • การเว้นระยะ, เส้นขอบ, เว้นย่อหน้า, และการจัดตำแหน่งของ element

ปัจจุบัน W3C ไม่มีการปรับปรุงมาตรฐานใดๆของ CSS1 อีกแล้ว

CSS 2

CSS level 2 ประกาศใช้เมื่อ  2541 โดยมีการรวมเข้ามาจาก CSS 1 และเพิ่มใหม่อีกหลายอย่าง เช่น absolute, relative และ fixed ตำแหน่งของ element รวมไปถึง z-index การรองรับ bidirectional text รวมทั้งค่า property ใหม่ของตัวหนังสือเช่น shadows

CSS level 2 revision 1 หรือ CSS 2.1 ได้แก้ error ต่างๆใน CSS2 โดยลบลูกเล่นต่างๆที่ไม่จำเป็น รวมทั้งปรับข้อกำหนดของมาตรฐาน web browser ใหม่ โดยประกาศใช้จริงอย่างเป็นทางการเมื่อ กรกฎาคม 2550

CSS 3

CSS level 3 ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งแต่ 15 ธันวาคม  2548 โดยมีหลายส่วนก็เริ่มเอามาใช้จริงบ้างแล้ว

สรุป เทคโนโลยีที่กำลังมาก็คือ CSS3 แต่ก็ยังไม่เหมาะเอามาทำงาน production ครับ เพราะว่าหลาย browser ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่เป็นเพราะว่า มาตรฐานที่ยังไม่นิ่งเองด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั้น ช่วง 1 ปีนี้ ให้ศึกษา CSS 2 (รวมถึง 2.1) ให้แน่นก่อนจะดีกว่า ทั้งนี้เพราะว่าถึงเป็น CSS 3 แต่การเขียนก็เหมือนเดิมแทบทั้งหมดครับ

สรุป การใช้งาน ตอนนี้เราจะใช้งานที่ CSS 2.1 กันอยู่ ส่วนคนที่ใช้ CSS 3 ก็มีบ้างแล้วเช่นกัน แต่ต้องเป็นพวกไม่แคร์สื่อ (web browser) ก็คือไม่สนใจว่าใครจะได้หน้าตาไม่เหมือนตามที่ตั้งใจไว้ ฉันจะใช้ ประมาณนั้น แต่อย่างไรก็ดีหลายส่วนก็เอามาใช้จริงๆได้แล้วครับ แต่กลุ่มที่จะประสบปัญหาดูแล้วได้หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านก็คือ internet explorer เลยครับ ต้องรอ internet explorer 9 นู่นล่ะครับ

Create: Modify : 2010-08-10 10:50:16 Read : 11358 URL :