ควบคุมผู้ใช้-จัดการ shout box

ควบคุมผู้ใช้-จัดการ shout box

shoutbox คือส่วนที่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งได้มาจากผู้ใช้งาน ทั้งหวังดีและไม่หวังดี เราจึงต้องมาดูแล เพื่อให้อยู่ในความเรียบร้อยผ่านจุดนี้
เข้าจัดการ shoutbox

เครื่องมือก็ทำมาให้ใช้ง่ายๆอยู่แล้ว
แก้ไข ลบ shoutbox
จะบอก IP คนที่ post เอาไว้ด้วย เผื่อมีปัญหา หรือว่าเอาไว้เช็คได้ว่ามาจากที่ไหน

ลบ shoutbox เก่าๆ
ส่วนนี้ก็เอาไว้ลบข้อความที่เก่ากว่าวันที่เราเลือกเอาไว้
Create: Modify : 2009-03-18 20:24:35 Read : 5412 URL :