ควบคุมระบบ-ตั้งค่าการลงทะเบียน

ควบคุมระบบ-ตั้งค่าการลงทะเบียน

ใช้ควบคุมขั้นตอน และระบบการลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเว็บ
เข้าจัดการระบบสมัครสมาชิก
เข้าจัดการ การตั้งค่าลงทะเบียนได้ตามรูป พร้อมทั้งหมายเลขกำกับช่นเคย
การจัดการระบบสมัครสมาชิก php-fusion


1.เปิดใช้งานระบบลงทะเบียน
- ถ้าเราปิด เว็บเราจะไม่มีส่วนการสมัครสมาชิกใหม่ จะมีแต่เราที่สามารถ login เข้าเว็บได้เพียงคนเดียว หรือว่าถ้าเราเคยมีสมาชิกแล้ว เว็บก็จะไม่รับสมาชิกเพิ่มอีก แต่สมาชิกเดิมก็ยังใช้งานได้อยู่

2.ยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์
- หากเปิดใช้ คนที่สมัครสมาชิกใหม่ที่เว็บเราจะต้อง confirm email โดยการเข้าอีเมล์ไปเช็คแล้วคลิกลิ้งค์กลับมาที่เว็บเราเพื่อยืนยันการลง ทะเบียน อันนี้จะใช้ไม่ได้ใน localhost เพราะว่า localhost ส่วนใหญ่จะส่งเมล์ไม่ได้ หรือว่าส่งออกได้ก็จะไปไม่ถึงปลายทาง ดังนั้นจะลองเมนูนี้ควรเป็น host จริงที่เปิดใช้งาน function mail() ใน php ครับ

3.สมาชิกใหม่ต้องยืนยันจาก Admin
- ถ้าเปิดใช้ สมาชิกที่สมัครใหม่ แม้ว่า เราจะเปิดให้ confirm email ด้วย confirm แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ จะต้องรอเราเป็นผู้ยืนยันให้เข้าใช้งานเท่านั้นถึงจะเริ่มใช้งานได้

4.แสดงรหัสยืนยัน
- หรือ ศัพท์เทคนิคเรียกว่า captcha นั่นล่ะครับ โดยจะเป็นตัวอักษรเอียงไปมา เพื่อให้คนอ่านแล้วกรอก มีหน้าที่ใช้กัน spam robot ครับ

5.รูปแบบรหัสยืนยันที่แสดง
- จะมีผลเมื่อเราเปิดใช้ในข้อ 4 โดยใครที่ใช้โหมดภาพแล้วไม่แสดง แปลว่า server ที่ทำงานยังไม่ได้เปิดใช้ หรือไม่มี GD2 วิธีแก้ไขถ้า server จริงให้ติดต่อ admin ถ้าเป็น wamp ให้อ่านที่นี่ โดยเฉพาะข้อ 8 ครับ

6.เปิดใช้งานข้อตกลงจากทีมงาน
- จะเป็นข้อความพิเศษ ที่เราสามารถเขียนเพื่อแจ้งให้กับผู้ที่จะสมัครสมาชิกของเว็บเราได้ โดยจะแสดงอยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก(เป็นลิ้งค์ให้กดอ่านและสั่งพิมพ์ได้ โดยก่อนการสมัครจะต้องกดปุ่มยืนยันก่อน จึงจะสมัครได้) อาจจะเป็นเงื่อนไข หรือระเบียบข้อบังคับการใช้งานเว็บ หรือวิธีการสมัครอะไรก็ตามแต่จะประยุกต์ครับ

7.เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน
- จะแสดงก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานในข้อที่ 6 ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นข้อความส่วนนี้ก็จะไม่แสดง โดยมีเครื่องมือการจัดการตัวหนังสือมาให้พอประมาณ

Create: Modify : 2009-01-29 22:27:01 Read : 4294 URL :