หมวด money

การออมเงิน ฝากเงิน ลงทุน เพิ่มมูลค่าของเงินฝาก เพิ่มมูลค่าเงินออม วิธีการเก็บเงินแบบต่างๆ

การลงทุนจริง กับเป้าหมายที่มากกว่าเงินเฟ้อ

เผย port จริงที่ผมใช้ทดสอบมากว่า 10 เดือน ว่าให้ผลอย่างไร ซื้อขายเมื่อไร แบบไหนอย่างไร
เขียน: 2014-03-16 11:35:48 แก้ไข : 2014-03-16 11:35:48 อ่าน : 7562
 

วิธีการลงทุนแบบง่ายๆ ให้เอาชนะเงินเฟ้อ

ผมจะเล่า ทฤษฏีของผม ที่คิดเอง สร้างเอง ทดสอบใช้เอง ใช้เงินตัวเอง และพิสูจน์เพื่อหาผลลัพท์เอง ซึ่งเกือบ 1 ปีที่พิสูจน์มา ได้ผลครับ
เขียน: 2014-03-15 10:58:02 แก้ไข : 2014-03-15 10:58:02 อ่าน : 8423